פרשת פקודי – שבת חזק

ב"ה

הדלקת נרות  17:19 | יציאת השבת  18:19

כוחה של נקודה !!!

באחת ממדינות ארה"ב ישנו אחד משלוחי הרבי מליובאוויטש שבמסגרת הבית חב"ד שלו עונה לשאלות ותשובות של אנשי האזור

באתר האינטרנט של בית חב"ד . השאלות הינם רבות ומגוונות ,שאלות בהלכה ,בתורה ,בקשות עזרה וכו'.

אחת השאלות שנשאל הרב, נגעה בנושא קיום המצוות ,הכותב שאל את הרב: מהו הצורך בכל הפרטים ופרטי פרטים של כל מצווה ?

מדוע זה כל כך חשוב לקב"ה שנעשה דווקא כך ולא אחרת ? מה זה בכלל משנה ,העיקר הכוונה, לא?

וכמובן הכותב חיכה לתגובתו של הרב לשאלה שמטרידה אותו מזה זמן רב .

חיכה ..וחיכה…  .אך תגובתו של הרב בוששה לבוא.

והוא שוב כותב לרב: מדוע הרב לא עונה לשאלתי ?????

הרב מגיב: בוודאי שעניתי לך. מיד כששלחת את שאלתך!!!

השואל עונה : אני מחכה בכיליון עיניים לתגובתך ולא ראיתי כל תגובה.

הרב מבקש ממנו את מספר הטלפון שלו ומחייג אליו טלפונית . בשיחה, השואל מבקש מהרב לאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלו , אליה שלח הרב את תגובתו.

   ומיד הוא קופץ וממש צועק לרב בטלפון – חסרה נקודה בכתובת!!!!!! . ROBERT13@GMAILCOMהרב מקריא לו-

  ומיד הרב אומר לו : נו בחייך ,זה רק נקודה חוץ מהנקודה, הכל כתוב בדיוק כמו שאמרת  ,מה כבר יכול להיות , לא נורא!!

והוא מיד מתחיל להסביר לרב באריכות, שבתפקידו הוא איש מחשבים שמתעסק בתחום רשת האינטרנט. ובשפת האינטרנט הנקודה היא חשובה מאוד מאוד , ואם לא תהיה נקודה ובמקומה המדויק  , זה לא יגיע לשום מקום !!!!!!

משיב לו הרב : זה בדיוק העניין של חשיבות קיום המצוות בדיוק כפי שנצטווינו בלי לשנות אפילו כחוט השערה.

 כך ציווה אותנו הבורא לעשות את המצוות.

 ורק כאשר נקיים אותן בדיוק כפי שנצטווינו , נשלים את הכוונה העליונה ונעשה נחת רוח לבורא העולם ב"ה ונמשיך את האור האלוקי בעולם .

מיותר לציין כי מיודענו איש המחשבים המדופלם- קיבל את התשובה והודה לשליח הרבי על הדרך המיוחדת והעדינה שבה הוא הסביר לו את הענין , וביקש לדעת מתי יש שיעורים בהלכות המצוות בבית חב"ד. וההמשך ידוע……..

הכל מכוון מלמעלה.

כך גם בפרשתנו התורה חוזרת שוב על כל פרטי בניית המשכן למרות שכבר דובר על עשיית המשכן בפרשיות תרומה ותצווה , ולאחר מכן באופן כללי בפרשת ויקהל . אך התורה חוזרת שוב על כך משום ש :

א'- הקב"ה מחבב את עמו ובפרט בעשיית המשכן שמראה שהוא סולח לנו על חטא העגל ומסכים להשרות את שכינתו בישראל , ובגלל החביבות הגדולה התורה חוזרת על ענין בניית המשכן מס' פעמים , על מנת להדגיש את החביבות.

 ב'-  בפרשיות הקודמות דובר על עשיית המשכן באופן התיאורטי , וייתכן תמיד שבין התיאוריה למעשים תהיה הפסקה חלילה או אפילו ביטול וכדומה, ולכן התורה מלמדת אותנו שהעיקר בסופו של דבר זה לבנות בפועל את המשכן בדיוק מירבי וכאשר כל הפרטים מדוייקים ,ממש כפי שציווה ה' את משה .

 והתורה מספרת איך עשו בני ישראל את המשכן בדיוק כמו שציווה ה' את משה ,כמו שכתוב- "ככל אשר ציווה ה' את משה ,כן עשו בני ישראל".ובכך זכו בני ישראל להמשכת השכינה בעם ישראל על ידי בית המקדש.

ויהי רצון שנזכה לעשות את רצון השם בשלימות ולהמשיך עוד היום את השכינה בישראל בבנין בית המקדש השלישי והמשולש על ידי משיח צדקנו ותיכף ומיד ממש ממש.(משיחות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח )

שבת שלום ומבורך.